ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ITA-onweb

Display # 
Title Hits
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 440
รายงานกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต 476
รายงานสรุปการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 483
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-62 545
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 486
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 538
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 533
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 478
มาตราการป้องกันการรับสินบน 465
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 491
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 492
สรุปกิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต 489
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 446
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 495
ประกาศเจตจำนงสุจริต 503
มาตราการให้บริการ 490
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 801
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 626
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 899
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 487
รายงานสรุปผลความพึงพอใจการให้บริการ 860
สถิติการให้บริการปีุ62 994
เขตพื้นที่สุจริต 7294
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น