ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ITA-onweb

Display # 
Title Hits
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 175
รายงานกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต 197
รายงานสรุปการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 199
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-62 200
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 179
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 205
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 212
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 190
มาตราการป้องกันการรับสินบน 179
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 191
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 198
สรุปกิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต 196
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 174
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 176
ประกาศเจตจำนงสุจริต 197
มาตราการให้บริการ 196
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 365
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 282
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 635
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 205
รายงานสรุปผลความพึงพอใจการให้บริการ 346
สถิติการให้บริการปีุ62 430
เขตพื้นที่สุจริต 6318
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น