ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน

Details

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน สำหรับปีนี้ ครบรอบ 49 ปี โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี กิจกรรมเด่น และขาดแคลน และพิธีกรรมทางศาสนา ได้รับเกียรติจาก นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเรียนรวม  อาคารเรียน 9  โรงเรียนห้วยยอด >>>ภาพกิจกรรม : พิธีทางศาสนา การแสดงพิธีเปิด และมอบทุนการศึกษา<<<


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับสหวิทยาเขตรัษฎา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Details

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตรัษฎา จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชา ระดับสหวิทยาเขตรัษฎา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนห้วยยอด ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 8 กลุ่าสาระการเรียนรู้ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมรายการแข่งขันทั้งหมด 53 รายการ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ >>>ภาพกิจกรรม<<<


โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑาสีภายใน

Details
กิจกรรมกีฬา กรีฑาสีภายนใน นาโยงวิทย์เกมส์ ครั้งที่ 13

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ได้รับเกียรติจากนายสมโชค เชยชื่่นจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน 
กีฬา กรีฑาสีภายใน "นาโยงวิทย์ เกมส์" ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561 

ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 

             

       98         
        
       1011

                         5

                         
                         6
      

        12

        34

โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม

Details

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระราชกรณียกิจ พระบิดาลูกเสือไทย ล้นเหล้าฯ รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

               36818248 1168901056583994 2665082079670173696 n   36874292 1168901203250646 4984969026351398912 n     

               36882467 1168901233250643 203469230924890112 n  36810583 1168901079917325 4746054443944902656 n

               36889377 1168901306583969 6554299236781916160 n  36803890 1168901213250645 7599952236659081216 n

                36907317 1168901073250659 6340274840259264512 n

 

การแข่งขันกีฬา มุจลินท์เกมส์ โรงเรียนสภาราชีนี 2

Details

โรงเรียนสภาราชินี 2 ได้จัดแข่งขันกรีฑา "มุจลินท์เกมส์ 2561" ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง  ได้รับเกียรติจาก นายธัชชเวทว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่มั่วสุมกับอบายมุขทั้งปวง  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์

152

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น