ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

Display # 
Title Hits
ค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 69
เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวังวิเศษ 76
จดหมายข่าว รอบรั้วขาว-แดง โรงเรียนห้วยยอด 73
โรงเรียนสภาราชินี 2 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 101
โรงเรียนสภาราชินี 2 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 68
โรงเรียนสภาราชินี 2 เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ยุวกาชาดไทย ณ สนามกีฬากลาง จ.ตรัง 79
โรงเรียนสภาราชินี 2 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 69
โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรมมหัศจรรย์วันตรุษจีน ปี 2563 54
โรงเรียนสภาราชินี 2 ขอแสดงความยินดี กับนางสาวปณิศรา รักซ้อน ได้รับคัดเลือกคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 73
โรงเรียนสภาราชินี 2 ร่วมค่ายต้นกล้าพันธ์ุมังกร 62
โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกเช้าวันจันทร์ 41
โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จ.พัทลุง 40
โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม ประจำปี 2562 ณ กองพันทหารช่างที่ 401 ค่ายอภัยบริรักษ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 47
โรงเรียนสภาราชินี 2 เข้าร่วมพิธีงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563 30
โรงเรียนสภาราชินี 2 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด 28
นักเรียนศิษย์เก่า มอบทุนการศึกษาให้รุ่นน้อง ห้องเรียนภาษาจีน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 500 บาท 32
โรงเรียนสภาราชินี 2 เข้าค่ายฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 30
โรงเรียนคันธพิทยาคารจัดกิจกรรมค่ายสืบค่าภาษาไทย สืบใส่ใจภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 19
โรงเรียนคันธพิทยาคารจัดกิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 29
โรงเรียนสภาราชินี 2 ร่วมการประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ในการเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลและโรงเรียนเครือข่ายขยายผล ปีงบประมาณ 2563 28
โรงเรียนสภาราชินี 2 ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 30
โรงเรียนสภาราชินี 2 สอบวัดความสามารถภาษาจีน HSK 28
โรงเรียนสภาราชินี 2 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.นครศรีธรรมราช 50
วงดนตรีสตริง โรงเรียนห้วยยอด ได้รับรางวัล Popular Vote และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง 31
โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563 42
นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเรียนโครงการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป 106
มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ 78
อำเภอนาโยง จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนนาโยงวิทยาคม 46
โรงเรียนนาโยงวิทยาคมขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ และโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ในการสนับสนุนเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย 72
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม มอบของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 83
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมประกอบศาสนพิธี เนื่องในวันพระ 58
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี สหกรณ์นาโยง 73
โรงเรียนนาโยงวิทยาคมให้การช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 115
โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด 132
จดหมายข่าวโรงเรียนห้วยยอด ฉบับที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 135
โรงเรียนห้วยยอดประกอบพิธีวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2562 165
แสดงกตเวทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ 264
มุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 262
สหวิทยาเขตวิทยาธรรมดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมสหวิทยาเขต กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 265
พิธีเปิดโครงการ “สุขภาพดีไต้ร่มพระบารมี” 244
ไปต่อระดับภาค...ทีมสารานุกรม ร.ร.วังวิเศษ 234
กิจกรรมวันกำเนิดโรงเรียนวังวิเศษ 215
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน และ รางวัลชมเชย 208
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีศึกษา นำเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดี 217
ผู้อำนวยการสมปอง ห่วงจริง มอบเกียรติบัตรเขตพื้นที่รับผิดชอบสะอาด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 194
คณะครูและบุคลากรได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 157
โรงเรียนคันธพิทยาคาร จัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ให้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 139
โรงเรียนคันธพิทยาคารได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่ 132
ผู้อำนวยการสมปอง ห่วงจริง มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่านโรงเรียนคันธพิทยาคาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 150
โรงเรียนคันธพิทยาคารได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ระดับประเทศ 125
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ได้จัดการแข่งขันประกวดโฟล์คซองเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 109
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปะเหลียน ตรวจสุขภาพในช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคาร 119
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงการTFE(Teams For Education) 133
คณะครูและบุคลากร โรงเรียนคันธพิทยาคารร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมายุ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 107
นักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคาร ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” 102
ได้รับรางวัล ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 165
ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคลิปวีดีโอ 197
นักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคาร ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 243
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ 177
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ร่วมพิธีถวายสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 220
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนคันธพิทยาคารตามโครงการ TFE (Teams For Education) 452
โครงการอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่เด็กและเยาวชน โดย สำนักงานอัยการคุมครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตรัง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคาร 205
โรงเรียนห้วยยอดจัดงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอด พิธีเปิดอาคารโรงอาหารหอประชุม แบบ 101 ล/27 พิเศษ และนิทรรศการวิชาการ 378
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562 190
กิจกรรมงานวิ่งมินิมาราธอน - ฟันรัน 50 ปี โรงเรียนห้วยยอด 209
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันสุนทรภู่ 273
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนวังวิเศษ 278
โรงเรียนรัษฎา จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 310
พิธีลงนามถวายพระพรฯ 302
ค่ายคุณธรรม ระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 269
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562 268
ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 329
โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561 435
นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดผ่านการคัดเลือกได้รับทุน ASIA-KAKEHASHI 428
ค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 486
ได้รับรางวัลระดับชาติ ติด 1 ใน 3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ 399
รางวัลการแข่งขันสารานุกรมระดับประเทศ 405
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ร่วมงานวันครู คร้ังที่ 63 409
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จังหวัดตรัง 447
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 308
กิจกรรมงานวันครู อำเภอห้วยยอด ประจำปี 2562 368
นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโยงวิทยาคม มอบของขวัญเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 426
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย 393
ชมรมข้าราชการครูอาวุโส กรมสามัญศึกษา จังหวัดตรัง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด 323
โรงเรียนห้วยยอดศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับชาติ:ภาคใต้ 302
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมวันคริสต์มาส 238
ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 272
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 280
โรงเรียนสภาราชินี 2 เป็นตัวแทนจ. ตรัง Obec game 2018 272
โรงเรียนสภาราชินี 2 เข้าร่วมประชุมเวทีเครือข่ายให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 269
โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้น( ตรี โท เอก) พ.ศ.2561 จ.ตรัง 251
โรงเรียนสภาราชินี 2 ให้ความรู้ตำรวจพบนักเรียน ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100% 244
นักเรียน สภ.2 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนตรังคริสเตียน กิจกรรม Open House ครั้งที่ 3/2561 261
โรงเรียนสภาราชินี 2 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดและพิธีรับเครื่องหมายอาสายุวกาชาด ปี 2561 218
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2561 ณ โรงเรียนสภาราชินี 2 237
โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 295
จดหมายข่าวมุจลินท์ ฉบับที่ 5 โรงเรียนสภาราชืนี 2 อ.เมือง จ.ตรัง 241
การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA โรงเรียนสภาราชินี 2 193
STAR SPORT...PETANQUE... ขอแสดงความยินดีกับทีม "กีฬาเปตอง" ของโรงเรียนสภาราชินี 2 224
พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ "มุจลินท์4" โรงเรียนสภาราชินี 2 211
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 214
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 253
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรม Nayongwit English Camp 2018 263
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 259
โรงเรียนวังวิเศษ สอบธรรมศึกษา ปี 2561 295
การตรวจสอบการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว 243
ทีมสารานุกรมระดับ ม.ต้น โรงเรียนวังวิเศษ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ 207
นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนห้วยยอดเป็นตัวแทนจังหวัดตรังเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 243
โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบธรรมศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2561 242
จดหมายข่าวโรงเรียนห้วยยอดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 269
จดหมายข่าวโรงเรียนห้วยยอดวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 244
โรงเรียนรัษฎา ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง "เจียงฮายเกม" 206
โรงเรียนคันธพิทยาคารประกอบพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 263
โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัย 232
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 230
โรงเรียนห้วยยอดประกอบพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 226
โรงเรียนคันธพิทยาคาร นำโดยท่าน ผอ. สมปอง ห่วงจริง ได้จัดโครงการนิเทศภายในการสังเกตชั้นเรียน ( Classroom Observation) การสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning (การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร) 308
นางสาวเอกปวีร์ สีฟ้า นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเพื่อรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด 223
โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 247
โรงเรียนห้วยยอดมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาและนักกรีฑา 208
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 347
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 279
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 427
โรงเรียนห้วยยอดจัดค่ายนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม 392
กิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 372
กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ร.ร.วังวิเศษ 403
กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนวังวิเศษ 391
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ 365
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม รับการนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 458
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติร่วมกับสัปดาห์ห้องสมุด 418
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 354
โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรม พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา 311
ถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 271
กิจกรรม หล่อเทียน สมโภชเทียน ถวายเทียนพรรษา 295
โรงเรียนห้วยยอดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้และสร้างสื่อการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ i-Pad 254
โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน 278
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับสหวิทยาเขตรัษฎา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 528
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑาสีภายใน 414
โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม 296
การแข่งขันกีฬา มุจลินท์เกมส์ โรงเรียนสภาราชีนี 2 795
โรงเรียนวังวิเศษจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด 359
โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ตามโครงการด้วยรักและห่วงใย 334
โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 261
โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 300
โรงเรียนวังวิเศษ จัดแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2561 375
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 288
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้คร 368
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมแลบ้านสานสัมพันธ์ 318
โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 294
โรงเรียนรัษฎาจัดกิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 259
โรงเรียนรัษฎา จัดงานวันกำเนิดโรงเรียน 354
โรงเรียนวังวิเศษ จัดพิธีกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561 257
โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 316
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 269
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 261
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 288
ปลูกต้นมุจลินท์ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 232
โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 269
โรงเรียนวังวิเศษจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 309
โรงเรียนห้วยยอดนำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดห้วยยอด 328
โรงเรียนห้วยยอดร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 243
โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 291
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และเรียนปรับพื้นฐาน 315
โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดโครงการเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย TCAS ปี 2561 394
โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 406
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2560 481
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 453
โรงเรียนวังวิเศษ รับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 406
โรงเรียนห้วยยอดรับการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ระดับเพชร 390
โรงเรียนวังวิเศษ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 459
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา รับการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 384
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 401
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 320
โรงเรียนห้วยยอดรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 349
นักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ เข้าร่วมอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดตรัง 499
ครูแกนนำพอเพียงและนักเรียนแกนนำพอเพียงจัดกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันความรู้สู่น้องให้กับโรงเรียนบางดีวิทยาคม 359
คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนห้วยยอด 432
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จัดงานวิชาการปริทรรศน์ (Open House) ประจำการศึกษา ๒๕๖๐ 546
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ประจำปีการศึกษา 2560 385
โรงเรียนเมืองกระบี่ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล 485
โรงเรียนห้วยยอดจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานนักเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) 411
โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 413
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล 440
โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมค่ายนี้เพื่อน้อง English Camp ปี2 419
เปิดบ้านวิชาการ ครอบครัวกันตังรัษฎาศึกษา (Open House K.R.S.Family) 465
โรงเรียนห้วยยอดเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 408
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและลงนามบันทึกข้อตกลง สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 13 ก.พ. 2561 402
โรงเรียนห้วยยอดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 378
โรงเรียนห้วยยอดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการวันตรุษจีน ประจำปี 2561 337
โรงเรียนห้วยยอดดำเนินโครงการอยู่ค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2560 357
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 375
โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 393
โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560 416
ศูนย์ ก.ศ.น. อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด 360
โรงเรียนวังวิเศษ จัดกิจกรรมเดินทางไกล สูทกรรม ระเบียบแถว และกิจกรรมนันทนาการ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 289
โรงเรียนวังวิเศษจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 308
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนารี "เบญจมิตรสัมพันธ์" 400
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และกิจกรรมคริสต์มาส 312
โรงเรียนวังวิเศษ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560 447
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 331
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 453
โรงเรียนรัษฎา ชนะการประกวดโปสการ์ด World Soil Day 2017 289
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ศึกษาดูงาน PLC 285
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 245
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง 216
โรงเรียนรัษฎา ประกวดภาพลักณ์ นศท. (Smart รด.) 213
โรงเรียนรัษฎา รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 176
โรงเรียนรัษฎา ต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 196
นักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 158
โรงเรียนรัษฎา รับรางวัล Blog ของเรา ข่าวพอเพียง ประเภท รีวิวสูงสุด อันดับหนึ่ง 173
โรงเรียนรัษฎา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร "เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ" 169
โรงเรียนรัษฎา โครงสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป "รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" 146
โรงเรียนรัษฎา ชนะเลิศเปตองทีมหญิง"ศรีตรังเกมส์" 174
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 168
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Nayongwit English Camp 2017 182
โรงเรียรัษฎา กิจกรรมวันวชิราวุธ 182
โรงเรียนรัษฎา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 156
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 165
โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีฯ และพีธีเข้าประจำกองลูกเสือสามั้ญรุ่นใหญ่ 173
โรงเรียนกันตังพิทยากรจัดถวายพิธีราชสดุดีลูกเสือ 235
โรงเรียนกันตังพิทยากรรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน 191
นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดสอบวัดความรู้ตามแนวทางการประเมินนานาชาติ PISA 163
โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 174
กีฑาสีประจำปี 2560 โรงเรียนวังวิเศษ 177
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดและคณะครูแกนนำเป็นกรรมการคัดกรองผลงานสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับภูมิภาค 182
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ 165
โรงเรียนห้วยยอดเป็นสนามสอบธรรมศึกษาตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2560 194
โรงเรียนวังวิเศษได้จัดอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Communnity) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา พัฒนาครูเพื่อพัฒนานักเรียน สู่การพัฒนาชาติ 166
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม รับการกำกับติดตาม ตรวจสอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหนังสือเรียน 220
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 239
นำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 273
ต้อนรับคณะครูจากสพม.12 320
22 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ร.อ. " รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์คัพ ครั้งที่ 1" จัดโดยสภานักเรียน'60 240
ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิต ต้นแบบในโรงเรียน 297
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 13 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาโยงวิทยาคม 274
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสัปดาห์ห้องสมุด 243
กิจกรรมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ 216
คณะผู้บริหาร ตัวแทนครูโรงเรียนห้วยยอดศึกษาดูงานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร 240
โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 250
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 241
กิจกรรมเปิดโลกการอ่าน สู่ประชาคมอาเซ่ียน โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 222
โรงเรียนวังวิเศษเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในงานวันรพี ประจำปีการศึกษา 2560 248
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 246
โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทยสร้างนิสัยรักการอ่าน 258
English Skill Competition for Student Fiscal Year 2017 @Huai-yot School 302
โรงเรียนรัษฎา : ลูกเสือรัษฎา ถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณ และบำเพ็ญประโยชน์ 265
โรงเรียนรัษฎา : จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายพระพรชัยมงคล 264
โรงเรียนรัษฎา จัดกิจกรรม "ลานภูมิปัญญาพื้นบ้าน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 217
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 287
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ 269
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ กิจกรรมทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร 282
โรงเรียนห้วยยอดร่วมพิธีเจริญภาวนาและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 256
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 252
การนิเทศตามโครงการกัลยาณมิตรนิเทศ สหวิทยาเขตทับเที่ยง (โรงเรียนนาโยงวิทยาคม) 246
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 214
ทันตบุคลากร ให้ความรู้ และสำรวจ สภาวะทันตสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนนาโยงวิทยาคม 209
โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 295
วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอดครบรอบปีที่ 48 และมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House 282
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 266
ครูแกนนำหลัก ปศพพ. โรงเรียนห้วยยอด วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนห้วยยอด ให้ความรู้การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 162
ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน รู้คิด รู้ใช้ พลังงานไฟฟ้ากับโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 263
โรงเรียนห้วยยอดจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจคุณธรรม" 277
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 295
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 281
ผู้อำนวยการและตัวแทนครูโรงเรียนห้วยยอดรับรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 295
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดและคณะครูแกนนำดำเนินการคัดกรองผลงาน รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 157
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดโครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม" 263
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 295
โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2560 334
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรม "แลบ้านสานสัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2560 304
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 277
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 325
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม "คุณธรรม นำความรู้ สู่วิถีพอเพียง" 294
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โดยท่านผู้อำนวยการขนิษฐา อำนักมณี นำคณะครูและนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม "หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม" โดยใช้ ALERT MODEL ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ต อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ 31
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน ของปีการ ศึกษา 2560 108
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ประชาสัมพันธ์ 238
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560 217
โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2560 258
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 ฑฤษภาคม 2560 206
โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมค่าย iPad ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 114
โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับงานนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 204
โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day 274
โรงเรียนห้วยยอดร่วมกับกองทัพเรือดำเนินโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4 242
โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 229
โรงเรียนรัษฎาต้องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 229
โรงเรียนกันตังพิทยากรรับสมัครครูอัตราจ้างเอกคณิตศาสตร์ 310
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 235
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 วันนี้รับความรู้จากสาธารณสุขอำเภอวังวิเศษและครู D.A.R.E. สภ.วังวิเศษ 78
น.ส.กรศิรัศมิ์ แก้วเกื้อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิไท่หนานไต้เทียนกง จังหวัดตรัง จำนวน 3,000 บาท 116
โรงเรียนห้วยยอดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพอเพียงให้แก่โรงเรียนต่างๆ 112
โรงเรียนห้วยยอดได้รับคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 324
โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 234
เยาวชนเจ้าบ้านลูกหลานพระยารัษฎามาวางพวงมาลาเบื้องหน้าอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ 292
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559 277
รับรางวัลส่งเสริมรักการอ่านระดับประเทศ 279
พิธีมอบประกาศนียบัตร2559 294
โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559 258
โรงเรียนห้วยยอดการจัดอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2560 245
โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมครูอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการพัฒนาตนเอง (ID plan) และการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 112
คณะผู้วิจัย ม.นเรศวร สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมโครงการบทเรียนกลยุทธ์การให้ของมูลนิธิสยามกัมมาจลกับบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย 257
คณะครูจากโรงเรียนโป่งน้ำร้อน จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนห้วยยอด 340
ผู้บริหารโรงเรียนห้วยยอดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสืบสานพระราชปณิธานด้วยศาสตร์พระราชา ” 207
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง" (Enable Environment for Sufficiency Learning) ภาคใต้ 126
ประเมินโรงเรียน-วิเชียรมาตุ3 290
เปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 312
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่และพังงาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 159
เลือกตั้งองค์การนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสภาราชินี 2 235
วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนสภาราชินี 2 258
โรงเรียนห้วยยอดจัดเวทีแสดงผลงานนักเรียนวิชา IS :การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 413
โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมรอบกองไฟค่ายคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 424
โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พสวท. ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 177
มอบเกียรติบัตรการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 439
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง 478
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 532
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น