ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนวังวิเศษ

Details

      เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้  พิธีไหว้กราบครูผู้สั่งสอน คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร
ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู 

      วันพฤหัสดีที่ 6 มิถุนายน  2562   กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนวังวิเศษ  นำโดยทีมงานสภานักเรียน 
ม.ย.รวม1

ม.ย.รวม2

ม.ย.รวม3

พิธีลงนามถวายพระพรฯ

Details

    นื่องในวันที่ 3  มิถุนายน  2562  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ท่านผู้อำนวยการอมราพร เชาวนาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 31  พฤษภาคม  2562  ณ  โรงเรียนวังวิเศษ

 

 

รวม2

 

รวม1

ค่ายคุณธรรม ระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Details

    โรงเรียนวังวิเศษ จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2562
ระหว่างวันที่  6-8  พฤษภาคม  2562   ณ  วัดถ้ำสุมะโน  จ.พัทลุง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับนักเรียน  โดยเห็นความสำคัญของ ศีล สมาธิ  มาใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนของนักเรียน   
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    

รวมคณธรรม1

 

คายคณธรรม2

 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562

Details

  โรงเรียนวังวิเศษ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประจำภาคเรียนที่ 1/2562   ในวันที่  3 พฤษภาคม  2562    เพื่อปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผุ้ปกครอง
เพื่อแจ้งนโยบายการจัดการศึกษา  นำเสนอผลงานของโรงเรียน  และให้ผู้ปกครองพบปะกับครูที่ปรึกษา เพื่อ
รับทราบข้อมูล และการดูแลนักเรียนต่อไป

1

2

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น