ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และเรียนปรับพื้นฐาน

Details

   1

              โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และเรียนปรับพื้นฐาน 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 

ในระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม  2561  

2

โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดโครงการเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย TCAS ปี 2561

Details

วันที่ 9  เมษายน 2561  โรงเรียนสภาราชินี 2 ได้รับเกียรติจาก วิทยากร ดร.สุขสวัสดิ์  สิริจารุกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ มาบรรยายเรื่องการเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย  เลือก 4 อันดับ อย่างไรให้โดน ปี 2561

หนง  หก

30531404 1910001565699045 8882601776742662144 n  30414778 1910001482365720 7829038920280047616 n

30415395 1910001692365699 4495515150299693056 n  หก

โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

Details

30442468 1657757954313622 4176834950667960320 n   

โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2560  โดยได้รับเกียรติจาก  นายยงยุทธ  ปูขาว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2    เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร   ในวันที่ 9  เมษายน 2561

92100340 0 20180410 081415  92100340 3 20180410 081416

92100340 4 20180410 081507   92100340 3 20180410 081752

92100340 1 20180410 081723   92100340 1 20180410 081639

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2560

Details

 

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และรับประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิิ์  สุขใส ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร   ในวันที่ 30  มีนาคม 2561

 

ปจฉม

ปจฉม2

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

Details

ปจฉม1

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

โดยคณะกรรมการนิเทศติดตาม ฯ สหวิทยาเขตทับเที่ยง

 ในวันที่ 27  มีนาคม 2561 

นเทศ2

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น