banner sm  

 kb  images      

   

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

Details

 

 

วันที่ 13  พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนคันธพิทยาคาร ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
        -   ท่านผู้อำนวยการ การบริหารงานของโรงเรียน
        -   หัวหน้าฝ่ายวิชาการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน

        -   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

        - ครูที่ปรึกษาพบปะผู้ปกครองตามห้องเรียน เพื่อได้แลกเปลี่ยนถึงพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล

 

วรสารโรงเรียนคันธพิทยาคาร

 

 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

Details

       วันที่ 30-31  ตุลาคม  2561  โรงเรียนวังวิเศษ ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการอมราพร เชาวนาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ   
ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
        -ท่านผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร   แจ้งถึงการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย   และผลงานของโรงเรียน   
        -กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีพฤติกรรมดี
        -กิจกรรมของนักเรียนชุมนุมธนาคารโรงเรียน ที่ได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ในหัวข้อ "ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน"
        -ครูที่ปรึกษาพบปะผู้ปกครองตามห้องเรียน เพื่อได้แลกเปลี่ยนถึงพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล

page0

 

                  page1

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Details

           วันที่ 10 สิงหาคม 2561  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ณ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จังหวัดตรัง 

      3  2

       4 5

       6 7                                                          8

           ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ซึ่งจัดโดยอำเภอนาโยง  ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

                                  11

โรงเรียนห้วยยอดจัดค่ายนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม

Details

     วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม และค่ายการจัดการความสุขในบ้านดนตรีด้วยปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม ดำเนินการจัดค่ายโดยครูแกนนำ จำนวน 12 คน นักเรียนแกนนำ จำนวน 130 คน ณ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง >>>ภาพกิจกรรม<<<


กิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Details

      วันที่ 10 สิงหาคม  2561   โรงเรียนวังวิเศษ   นำโดยผู้อำนวยการ อมราพร  เชาวนาพันธุ์   ได้จัดทำกิจกรรมถวาย
พระพรชัยมงคล    เนื่องในวโรกาส เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม  2561 
โรงเรียนวังวิเศษ  จึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้
        - คณะครู  นักเรียน    และผู้ปกครอง    ถวายพระพรชัยมงคลฯ
        - กิจกรรมวันแม่   
              * มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น 
              * มอบเกียรติบัตร นักเรียนแต่งบทกลอน , จัดบอร์ด  วันแม่
              * นักเรียนแสดงมุทิตาจิต  ระลึกถึงพระคุณแม่ 

ถวายพระพร1

ถวายพระพร2

รวม1

รวม2

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น