banner sm  

 

   

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ร่วมงานวันครู คร้ังที่ 63

Details

 

งานวันครู ครั้งที่ 63 (อำเภอนาโยง)
คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง
ในวันที่ 16 มกราคม  2562  ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง

 

1

2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จังหวัดตรัง

Details

 

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิไลพร คำสอน นักเรียนโรงเรียนนาโยงวิทยาคม

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 6 กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับชั้น ม. 4 – ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ : ภาคใต้

ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดตรัง

1

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Details

 

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 10 มกราคม
พ.ศ. 2562
  วัดมหาธาตุวชิรมงคล,ท่าปอมคลองสองน้ำ และสะพานลอยน้ำคลองม่วง จังหวัดกระบี่ 

1

กิจกรรมงานวันครู อำเภอห้วยยอด ประจำปี 2562

Details

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอห้วยยอดประกอบพิธีงานวันครูอำเภอห้วยยอด ได้รับเกียรติจากนางชุลีกร ทองด้วง รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานงานวันครู อำภอห้วยยอด ณ ห้องอินทนิล 1 โรงเรียนห้วยยอด ประกอบกิจกรรมระลึกพระคุณบูรพาจารย์ มอบเกียรติบัตรให้กับครูที่มีผลงานดีเด่น  >>>ภาพกิจกรรม<<<


นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโยงวิทยาคม มอบของขวัญเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

Details

  นายอาคม  โพชสาลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโยงวิทยาคม มอบของขวัญ ให้กับนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสะบ้า 
โรงเรียนวัดไทรทอง และโรงเรียนบ้านไร่หลวง   เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 

1

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น