banner sm  

 kb  images      

   

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนวังวิเศษ สอบธรรมศึกษา ปี 2561

Details

       วันที่ 29  พฤศจิกายน  2561  โรงเรียนวังวิเศษจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561  

 

สอบคณธรรม

 

การตรวจสอบการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว

Details

     วันที่ 27 พฤศจิกายน  2561   โรงเรียนวังวิเศษ  ได้รับการประเมิน ตรวจสอบการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 2  ดาว   มีคณะกรรมการ   นำโดย    ร.ต.นพดล   รักษ์แก้ว   รอง ผอ.สพม.13  และคณะ
     ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์  สร้างความเข้่าใจ และความตระหนักในการสร้างคนดี
ให้สังคม

 

รวมคณธรรม11

ทีมสารานุกรมระดับ ม.ต้น โรงเรียนวังวิเศษ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ

Details

       ขอแสดงความยินดีกับ ทีมสารานุกรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวังวิเศษ  ได้เป็นตัวแทน
ระดับภาคใต้  ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ซึ่งมีนักเรียน จำนวน 3  คน ครูควบคุม 2 คน ดังนี้
       นักเรียน :  ด.ช.ธนกฤต  เพ็ชรฉุย  ม.2/1  ,  ด.ช.กฤตผล  สักแก้ว  ม.2/2  ,  ด.ญ.กัญญารัตน์  จันทร์ทิวานนท์  ม.2/2
       ครูควบคุม : ครูสุปราณี  รักษา,  ครูปรวีย์  จินดาแก้ว

 

แข่งขันเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2561   ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รวม11

   

นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนห้วยยอดเป็นตัวแทนจังหวัดตรังเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561

Details

นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนห้วยยอดเป็นตัวแทนจังหวัดตรังเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบคัดเลือกภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561

hynews20181130

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบธรรมศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2561

Details

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบธรรมศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยกองธรรมสนามหลวงได้กำหนดให้โรงเรียนห้วยยอดเป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561 โดยใช้เป็นสนามสอบในระดับชั้นตรี-โท-เอก

hynews20181129

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น