ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้คร

Details
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู  และเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 

ในวันที่  7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จังหวัดตรัง

1

2

 

                                                                       กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 

3 

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมแลบ้านสานสัมพันธ์

Details
กิจกรรมแลบ้านสานสัมพันธ์

 

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรม แลบ้านสานสัมพันธ์  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ในระหว่างวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561

 

1

2

โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Details

นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ร่วมกับคณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับทราบนโยบายโรงเรียน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน

และผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง

92100340 3 20180604 091953   92100340 3 20180604 092021

92100340 0 20180604 091953  92100340 4 20180604 091953

92100340 1 20180604 092021  92100340 1 20180604 091953

โรงเรียนรัษฎาจัดกิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

Details

โรงเรียนรัษฎา ร่วมกับอำเภอรัษฎา จัดกิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปลูกหญ้าแฝก ณ ถ้ำพระยาพิชัยสงคราม ตำบลหนองบัว

IMG 3887

Page21

โรงเรียนรัษฎา จัดงานวันกำเนิดโรงเรียน

Details

โรงเรียนรัษฎา จัดงานวันกำเนิดโรงเรียน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 โดยมีนายอำเภอรัษฎา นายจิรโรจน์ สำแดง เป็นประธานในพิธ๊

Page1

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น