บทความทางวิชาการ

Display # 
Title Hits
ฉบับที่ ๑๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 22
ฉบับที่ ๑๖ โรงเรียนคุณธรรม สพม.๑๓ ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง 145
ฉบับที่ ๑๕ Tepe Online 207
ฉบับที่ ๑๔ เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง 279
ฉบับที่ ๑๓ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (จบ) 336
ฉบับที่ ๑๒ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (5) 309
ฉบับที่ ๑๑ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (4) 271
ฉบับที่ ๑๐ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (3) 255
ฉบับที่ ๙ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (2) 278
ฉบับที่ ๘ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (1) 227
ฉบับที่ ๗ (ร่าง) มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา..(๓) 175
ฉบับที่ ๖ (ร่าง) มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา..(๒) 485
ฉบับที่ ๕ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (๑) 543
ฉบับที่ ๔ เครือข่ายการนิเทศ 206
ฉบับที่ ๓ ยุทธศาสตร์การผลิดและพัฒนาครู พ.ศ. 2558-2572 177
ฉบับที่ ๒ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปี 2558 190
ฉบับที่ ๑ ของฝากจาก ...HOKKAIDO 179
ส่งต่อเพื่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัด สพม. ๑๓ 213
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น