ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

บทความทางวิชาการ

Display # 
Title Hits
ฉบับที่ ๒๑ ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท 23
ฉบับที่ ๒๐ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan) 72
ฉบับที่ ๑๙ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. ของ สพม.13 106
ฉบับที่ ๑๘ โรงเรียน(สพม.13)ดี...ต้องมีที่ยืน 198
ฉบับที่ ๑๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 264
ฉบับที่ ๑๖ โรงเรียนคุณธรรม สพม.๑๓ ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง 345
ฉบับที่ ๑๕ Tepe Online 395
ฉบับที่ ๑๔ เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง 438
ฉบับที่ ๑๓ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (จบ) 530
ฉบับที่ ๑๒ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (5) 479
ฉบับที่ ๑๑ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (4) 450
ฉบับที่ ๑๐ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (3) 430
ฉบับที่ ๙ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (2) 414
ฉบับที่ ๘ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (1) 380
ฉบับที่ ๗ (ร่าง) มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา..(๓) 322
ฉบับที่ ๖ (ร่าง) มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา..(๒) 624
ฉบับที่ ๕ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (๑) 694
ฉบับที่ ๔ เครือข่ายการนิเทศ 352
ฉบับที่ ๓ ยุทธศาสตร์การผลิดและพัฒนาครู พ.ศ. 2558-2572 321
ฉบับที่ ๒ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปี 2558 351
ฉบับที่ ๑ ของฝากจาก ...HOKKAIDO 348
ส่งต่อเพื่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัด สพม. ๑๓ 366
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น