ติดต่อออนไลน์  

q a

   

บทความทางวิชาการ

Display # 
Title Hits
ฉบับที่ ๒๑ ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท 58
ฉบับที่ ๒๐ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan) 109
ฉบับที่ ๑๙ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. ของ สพม.13 137
ฉบับที่ ๑๘ โรงเรียน(สพม.13)ดี...ต้องมีที่ยืน 237
ฉบับที่ ๑๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 335
ฉบับที่ ๑๖ โรงเรียนคุณธรรม สพม.๑๓ ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง 383
ฉบับที่ ๑๕ Tepe Online 431
ฉบับที่ ๑๔ เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง 473
ฉบับที่ ๑๓ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (จบ) 563
ฉบับที่ ๑๒ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (5) 518
ฉบับที่ ๑๑ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (4) 488
ฉบับที่ ๑๐ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (3) 467
ฉบับที่ ๙ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (2) 445
ฉบับที่ ๘ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (1) 415
ฉบับที่ ๗ (ร่าง) มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา..(๓) 357
ฉบับที่ ๖ (ร่าง) มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา..(๒) 665
ฉบับที่ ๕ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (๑) 732
ฉบับที่ ๔ เครือข่ายการนิเทศ 385
ฉบับที่ ๓ ยุทธศาสตร์การผลิดและพัฒนาครู พ.ศ. 2558-2572 349
ฉบับที่ ๒ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปี 2558 389
ฉบับที่ ๑ ของฝากจาก ...HOKKAIDO 382
ส่งต่อเพื่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัด สพม. ๑๓ 409
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น