บทความทางวิชาการ

ฉบับที่ ๑๖ โรงเรียนคุณธรรม สพม.๑๓ ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง

รายละเอียด

บทความทางวิชาการ  คลิกอ่านได้ที่นี่

 

 

ฉบับที่ ๑๕ Tepe Online

รายละเอียด

บทความทางวิชาการ  คลิกอ่านได้ที่นี่

 

ฉบับที่ ๑๔ เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง

รายละเอียด

บทความทางวิชาการ  คลิกอ่านได้ที่นี่

ฉบับที่ ๑๓ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (จบ)

รายละเอียด

บทความทางวิชาการ  คลิกอ่านได้ที่นี่

 

 

ฉบับที่ ๑๒ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (5)

รายละเอียด

บทความทางวิชาการ  คลิกอ่านได้ที่นี่

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น