ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

กลุ่มอำนวยการ

Details

 

 

ประยุทธ

นายประยุทธ์  โขขัด

ผู้อำนวยการกลุ่ม 

08-1187-1105

sornthanawan2

  นางศรธนวรรณ์  เจ้ยทองศรี

 นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ    

08-1094-4799

nantarat3

  นางสาวนันทรัฐ  คงดำ

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

08-6017-7823

ทน

นายทนงศักดิ์  ไทรงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

               08-7623-1220

sirarat

นางสาวศิรรัตน์  มีวัฒนะ

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

               08-6303-6858

apinya

นางสาวอภิญญา  เชาวน์คุณากร

 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

09-6236-8262

varitsara

นางสาววริศรา  ยอดทอง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

06-3491-5635

 ภิญโญ

นายภิญโญ  ช่วยแจ้ง

ช่างสี 3

06-2071-9228

 suramat

  นายสุรเมธ  พลชัย

พนักงานราชการ

09-9407-4638

วจนา

  นางสาววัจนา  ไกรเทพ

พนักงานราชการ

08-4632-5913

pornnapa2

นางสาวพรนภา  ชุมเชื้อ

พนักงานราชการ

08-0523-4707

ปราณี

  นางปราณี  ขุนนุ้ย

แม่บ้าน

08-9475-5003

 wiwat

นายวิวัฒน์  พุทธรักษ์

พนักงานขับรถ

08-1678-0200

panudach

นายภานุเดช  ชำนาญกิจ

พนักงานขับรถ

08-7624-9699

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น