ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

กลุ่มนโยบายและแผน

Details
 

Laddawan

นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08-2793-8890

  

              siraphat2

              นางสิรภัทร  ศิลปภักดี

                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

              08-1367-2523

 

           balin2

               นางบาลินท์ เมืองพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

                 08-3643-4849

kotchakorn2

นางสาวกชกร  เถรว่อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

09-1310-9979 

pornpimon2

นางสาวพรพิมล ดุสิตกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

08-1568-3758

005

นางสุธัญญา  เวชรังษี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

09-0715-8508

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น