ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Details
                                                            dongredee

นางดวงฤดี  ลีลาวรกุล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08-9876-1827

                                                            

karnjana2

นางสาวกาญจนา  สุวรรณภพ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

08-1536-1115

ladda2

นางลัดดา  คิ้วนาง

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

08-3173-1527

orawan2.ang

นางสาวอรวรรณ  อังสุธรรม

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

08-9737-5177

sardsada

นางสาวศาสดา  คงจรัส

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

09-5036-9441

พิมพ์ชนก

นางพิมพ์ชนก  นามสมมิตร

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

08-7627-3642

pranee2

นางปราณี  ขวัญนิมิตร

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

08-0534-8598

orawan

นางสาวอรวรรณ  เหม้นแก้ว

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

09-3715-5457

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น