กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Details
Category: บุคลากรในเขตพื้นที่
Published on Friday, 22 March 2019 11:33
Written by watjana
Hits: 1853

 

 

kotchakorn2

นางสาวกชกร  เถรว่อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม 

09 1310 9979

thanongsak

นายทนงศักดิ์  ไทรงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกลุ่ม

08 7623 1220