ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มอำนวยการ

Details

 

 

OBEC

ผู้อำนวยการกลุ่ม  

sornthanawan2

  นางศรธนวรรณ์  เจ้ยทองศรี

 นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ    

08 1094 4799

nantarat3

  นางสาวนันทรัฐ  คงดำ

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

08 6017 7823

thanongsak

นายทนงศักดิ์  ไทรงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

08 7623 1220

sirarat

นางสาวศิรรัตน์  มีวัฒนะ

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

                   08 6303 6858

apinya

นางสาวอภิญญา  เชาวน์คุณากร

 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

09 6236 8262

varitsara

นางสาววริศรา  ยอดทอง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

06 3491 5635

 ภิญโญ

นายภิญโญ  ช่วยแจ้ง

ช่างสี 3

06 2071 9228

วจนา

  นางสาววัจนา  ไกรเทพ

พนักงานราชการ

08 4632 5913

pornnapa2

นางสาวพรนภา  ชุมเชื้อ

พนักงานราชการ

08 0523 4707

 wiwat

นายวิวัฒน์  พุทธรักษ์

พนักงานขับรถ

08 1678 0200

panudach

นายภานุเดช  ชำนาญกิจ

พนักงานขับรถ

08 7624 9699

weera

นายวีระ  แก้วละเอียด

พนักงานขับรถ

08 2418 0151

ปราณี

  นางปราณี  ขุนนุ้ย

แม่บ้าน

08 9475 5003

Suwit

 นายสุวิทย์  ดอกรักษ์

นักการภารโรง

09 9075 7154

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น