ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มอำนวยการ

Details

 

 

28.kittiya

นางกิตติยา ชิดเชื้อ

ผู้อำนวยการกลุ่ม 

sornthanawan2

  นางศรธนวรรณ์  เจ้ยทองศรี

 นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ   

nantarat3

  นางสาวนันทรัฐ  คงดำ

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ 

thanongsak

นายทนงศักดิ์  ไทรงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

sirarat

นางสาวศิรรัตน์  มีวัฒนะ

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

varitsara

นางสาววริศรา  ยอดทอง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 

 ภิญโญ

นายภิญโญ  ช่วยแจ้ง

ช่างสี 3

วจนา

  นางสาววัจนา  ไกรเทพ

พนักงานราชการ 

pornnapa2

นางสาวพรนภา  ชุมเชื้อ

พนักงานราชการ

 wiwat

นายวิวัฒน์  พุทธรักษ์

พนักงานขับรถ 

panudach

นายภานุเดช  ชำนาญกิจ

พนักงานขับรถ 

weera

นายวีระ  แก้วละเอียด

พนักงานขับรถ

ปราณี

  นางปราณี  ขุนนุ้ย

แม่บ้าน 

Suwit

 นายสุวิทย์  ดอกรักษ์

นักการภารโรง

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น