ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Details
 

 kanya2

นางกันยา  ใจสมุทร

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08 9453 6454

  

supa2

นางสุภา  นิลละออ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

08 6278 5852

sumonta2

นางสุมณฑา  เรืองขำ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

08 1081 1098

 

janya2

นางจรรยา  พรหมทอง

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

               08 5068 6840

waraporn2

นางวราภรณ์  บุญโสม

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

           08 7265 3590

siriwan

นางสาวศิริวรรณ  ซ้อนขำ

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

           06 4554 1449

ploychanan2

นางพลอยชนันท์  มีดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

08 6950 0814

26.phanuwat

นายภานุวัฒน์ สุวรรณจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

08 1537 4728

                                                                                 jitsuda2

นางสาวจิตสุดา  ชัยเพชร

ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล

08 2285 8857 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น