ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

Details
 

surapong 

นายสุรพงษ์ เพชรเครือ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

panitsara

นางปาณิสรา  อนันต์   

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

  kanda2

 นางกานดา  จิตมาต

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

pichapat

นางพิชาพัทธ์  นพคุณรังสฤษดิ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

pimonliya

นางพิมลริยา ศิลวิศาล 

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

apinya

นางสาวอภิญญา  เชาวน์คุณากร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  

 

67.niracha

นางนิรชา  ส่งแสง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

(ช่วยราชการ สพม.13)

68.onrudee นางอรฤดี  เพ็งลำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอรอมล พลหลา

พนักงานราชการ

maliwan

นางมะลิวัลย์  ลิขิตกิจเกษตร

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษา

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น