ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

Details
 

surapong 

นายสุรพงษ์ เพชรเครือ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08-3280-1892

 

  kanda2

 นางกานดา  จิตมาต

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

08-7283-8695

            pichapat

นางพิชาพัทธ์  นพคุณรังสฤษดิ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

08-7885-6108

panitsara

นางปาณิสรา  อนันต์   

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

06-1453-9691

pimonliya

นางพิมลริยา ศิลวิศาล 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

08-4060-6838

 

    maliwan

นางมะลิวัลย์  ลิขิตกิจเกษตร

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

08-7626-0964

 
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น