กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

Details
Category: บุคลากรในเขตพื้นที่
Published on Sunday, 11 August 2013 21:05
Written by watjana
Hits: 12441
 

surapong 

นายสุรพงษ์ เพชรเครือ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08-3280-1892

 

  kanda2

 นางกานดา  จิตมาต

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

08-7283-8695

            pichapat

นางพิชาพัทธ์  นพคุณรังสฤษดิ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

08-7885-6108

panitsara

นางปาณิสรา  อนันต์   

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

06-1453-9691

pimonliya

นางพิมลริยา ศิลวิศาล 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

08-4060-6838

 

    maliwan

นางมะลิวัลย์  ลิขิตกิจเกษตร

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

08-7626-0964