กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

Details
Category: บุคลากรในเขตพื้นที่
Published on Sunday, 11 August 2013 21:05
Written by watjana
Hits: 13568
 

surapong 

นายสุรพงษ์ เพชรเครือ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08 3280 1892

 

  kanda2

 นางกานดา  จิตมาต

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

08 7283 8695

            pichapat

นางพิชาพัทธ์  นพคุณรังสฤษดิ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

08 7885 6108

 

panitsara

นางปาณิสรา  อนันต์   

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

06 1453 9691

pimonliya

นางพิมลริยา ศิลวิศาล 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

08 4060 6838 

 Chaleamsri

นางเฉลิมศรี ปานจันทร์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

08 7757 8397

    

maliwan

นางมะลิวัลย์  ลิขิตกิจเกษตร

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษา

08-7626-0964