กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

Details
Category: บุคลากรในเขตพื้นที่
Published on Sunday, 11 August 2013 21:05
Written by watjana
Hits: 14112
 

surapong 

นายสุรพงษ์ เพชรเครือ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08 3280 1892

 

panitsara

นางปาณิสรา  อนันต์   

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

06 1453 9691

  kanda2

 นางกานดา  จิตมาต

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

08 7283 8695

 

pichapat

นางพิชาพัทธ์  นพคุณรังสฤษดิ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

08 7885 6108

pimonliya

นางพิมลริยา ศิลวิศาล 

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

08 4060 6838

Chaleamsri

นางเฉลิมศรี ปานจันทร์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

08 7757 8397

 

apinya

นางสาวอภิญญา  เชาวน์คุณากร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  

09 6236 8262

 

67.niracha

นางนิรชา  ส่งแสง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

(ช่วยราชการ สพม.13)

08 6964 7387

68.onrudee นางอรฤดี  เพ็งลำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอรอมล พลหลา

พนักงานราชการ

 06 6406 2758

maliwan

นางมะลิวัลย์  ลิขิตกิจเกษตร

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษา

08-7626-0964