ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

Details
suchep2 

นายสุชีพ  นวลอ่อน

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08-1326-5529

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

 (ตรัง)  

 Kamonwan2  

นางกมลวรรณ  สุวรรณ์

  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ

09 3571 1558

cherawit  นายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ

  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ

08 6595 9199

raiwan2

นางไรวัลย์  สมาธิ

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

09 1527 5419

vichen2

นายวิเชียร  เดิมหลิ่ม

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

08 9736 7591

kornwika3

นางกรวิกา  ฉินนานนท์

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

08 9564 1352

somporn

นายสมพร  ชัยบัว

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

08 1979 6264

jittra

นางจิตรา  ศรีเกตุ

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

08 7884 4224

 

patchadaporn

นางพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

09 6156 2955

Thammasorn

นายธรรมสรณ์  ทองงาม

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

08 8558 6738

 

41.jarassri

นางสาวจรัสศรี  อังศุภนิช

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

 

40.atthapon

นายอรรถพล  พลวัฒน์

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

 

songyot2

นายทรงยศ  ตุนยะสุข

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ

08 0519 8068

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

 (กระบี่)  

 

suppasan

นายศุภสัณห์  แก้วสำราญ

ครู ช่วยราชการสพม. 13

08 7473 7376

sittichai

 นายสิทธิชัย  เสนแก้วขวัญ

พนักงานขับรถ

08 6277 0047

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น