กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

Details
Category: บุคลากรในเขตพื้นที่
Published on Sunday, 11 August 2013 21:05
Written by watjana
Hits: 15750
suchep 

นายสุชีพ  นวลอ่อน

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08-1326-5529

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

 (ตรัง)  

kornwika3

นางกรวิกา  ฉินนานนท์

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

08-9564-1352

 Kamonwan2  

นางกมลวรรณ  สุวรรณ์

  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ

09-3571-1558

vichen2

นายวิเชียร  เดิมหลิ่ม

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

08-9736-7591

raiwan2

นางไรวัลย์  สมาธิ

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

08-9736-7591

 

Thammasorn

นายธรรมสรณ์  ทองงาม

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

08-8558-6738

somporn

นายสมพร  ชัยบัว

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

09-9981-2487

jittra

นางจิตรา  ศรีเกตุ

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

08-7884-4224

 

patchadaporn

นางพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

09-6156-2955

songyot2

นายทรงยศ  ตุนยะสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ

08-0519-8068

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

 (กระบี่)  

สุทิน

นางสุทิน  พุทธชาติ

  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ 

08-4059-5340

suppasan

นายศุภสัณห์  แก้วสำราญ

ครู ช่วยราชการสพม. 13

08-7473-7376

sittichai

 นายสิทธิชัย  เสนแก้วขวัญ

พนักงานขับรถ

08-6277-0047