ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Details
                                                            dongredee

นางดวงฤดี  ลีลาวรกุล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08 9876 1827

                                                            

ladda2

นางลัดดา  คิ้วนาง

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

08 3173 1527

Jetsanee

นางสาวเจษณี จำเริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

08 1018 0988

Jantip

นางสาวจันทร์ทิพย์ เอียดตรง

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

08 0541 0552

orawan2.ang

นางสาวอรวรรณ  อังสุธรรม

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

08 9737 5177

 sardsada

นางสาวศาสดา  คงจรัส

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

09 5036 9441

พิมพ์ชนก

นางพิมพ์ชนก  นามสมมิตร

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี

08 7627 3642

pranee2

นางปราณี  ขวัญนิมิตร

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี

08 0534 8598

orawan

นางสาวอรวรรณ  เหม้นแก้ว

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี

09 3715 5457

Natilak

นายเนติลักษณ์ รักทอง

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี

08 0773 3657

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น