กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Details
Category: บุคลากรในเขตพื้นที่
Published on Sunday, 11 August 2013 21:05
Written by watjana
Hits: 13601
                                                            dongredee

นางดวงฤดี  ลีลาวรกุล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08 9876 1827

                                                            

ladda2

นางลัดดา  คิ้วนาง

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

08 3173 1527

 

orawan2.ang

นางสาวอรวรรณ  อังสุธรรม

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

08 9737 5177

 

sardsada

นางสาวศาสดา  คงจรัส

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

09 5036 9441

 

พิมพ์ชนก

นางพิมพ์ชนก  นามสมมิตร

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

08 7627 3642

pranee2

นางปราณี  ขวัญนิมิตร

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

08 0534 8598

orawan

นางสาวอรวรรณ  เหม้นแก้ว

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

09 3715 5457