ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

Details
Category: บุคลากรในเขตพื้นที่
Published on Sunday, 11 August 2013 21:05
Written by watjana
Hits: 14688

boss62 

นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

08-7633-3999

 

karunpon

นายกรุณพล  พราหมเภทย์

รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

08-9298-1187

sommath2

นายสมมาตร์  สุวรรณทวี

รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

08-1766-7585