ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

Details
Category: บุคลากรในเขตพื้นที่
Published on Sunday, 11 August 2013 21:05
Written by watjana
Hits: 17181
 

boss62 

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี

 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

08 7633 3999

 
 karunpon

นายกรุณพล พราหมเภทย์

 รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

08 9298 1187

sommath2

นายสมมาตร์ สุวรรณทวี

 รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

08 1766 7585

peerapon

นายพีรพล จริงจิตร

 รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

08 1979 6398