กระทรวงยุติธรรม แจ้งการย้ายที่ทำการแห่งใหม่

กระทรวงยุติธรรม ได้ย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ติดต่อเรา