กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดยภาษาจีน จัดกิจกรรมวันตรุษจีนให้กับนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  นำโดยภาษาจีน จัดกิจกรรมวันตรุษจีนให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของจีน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ซึ่งมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมแข่งขันมากมาย อาทิเช่นร้องเพลงจีน อ่านกลอนจีน ตัดกระดาษจีน พากย์เสียง พิมพ์จีน Online และเต้น Cover เพลงจีนใน Tiktok ในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ ดร.สุมิตร สามห้วย พร้อมด้วยคณะครู-ผู้บริหารโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน

    ติดต่อเรา