กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2564

ประชาสัมพันธ์….ขอเชิญชวนนักเรียน
เข้าร่วม “กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564”
.
ผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร ผ่านอีเมล
ได้ตั้งแต่วันนี้……จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2564
1. ตอบปัญหาความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
—————————————————–
2. ตอบปัญหาความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
—————————————————–
3. ตอบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
—————————————————–
มาร่วมกิจกรรมกันเยอะ ๆ นะนักเรียน
 
ติดต่อเรา