กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำนักเรียน ห้องเรียนพิเศษดนตรี คว้ารางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ Sing for Dad ร้องเพื่อพ่อ ณ ห้างโรบินสันตรัง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ครูผู้ฝึกซ้อมคือ นายอาทิตย์ สุโขวัฒนกิจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษดนตรี คว้ารางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
Sing for Dad ร้องเพื่อพ่อ ณ ห้างโรบินสันตรัง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565
ครูผู้ฝึกซ้อมคือ นายอาทิตย์ สุโขวัฒนกิจ

    ติดต่อเรา