กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำนักเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท การแข่งขันการประกวดวงดนตรีสากล Hatyai Music Awards 2022 ณ ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำนักเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท การแข่งขันการประกวดวงดนตรีสากล Hatyai Music Awards 2022 ณ ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ครูผู้ฝึกซ้อม คือ นายอาทิตย์ สุโขวัฒนกิจ

    ติดต่อเรา