การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 มีนาคม 2564 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ นางกิตติยา ชิดเชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายสมพร ชัยบัว ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและให้กำลังใจผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนสามัคคีศึกษา  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ และโรงเรียนบางดีวิทยาคม

โรงเรียนบางดีวิทยาคม

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

โรงเรียนสามัคคีศึกษา

ติดต่อเรา