การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วย นางพิมลริยา  ศิลวิศาล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวอรอมล  พลหลา นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.ตรัง กระบี่  เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ดังนี้

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง/โรงเรียนกันตังพิทยากร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ติดต่อเรา