การตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1

วันที่ 4 มีนาคม 2566 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วย นายพีรพล  จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และบุคลากรของสำนักงานฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ และโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

ติดต่อเรา