การแสดงความยินดีกับ นายสุธีรุจ  อุปถัมภ์ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.ตรัง กระบี่

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสุธีรุจ  อุปถัมภ์  ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  พร้อมด้วย นายอุทัย  ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ร่วมต้อนรับ โดยมี นายวรพจน์  สิงหราช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  จันทรา อดีตรองอธิบการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  ดร.สันติ  แสงระวี  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง  และว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช กล่าวแสดงความยินดี  และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีฯ  ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

ภาพ : https://photos.app.goo.gl/uCSP1UWMr2VwLzN69

ติดต่อเรา