การต้อนรับ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 : นางเกศทิพย์  ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ไปสู่สมรรถนะผู้เรียน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  โดยมี  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ  ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

ติดต่อเรา