การนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฯ

การนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฯ : วันที่ 21 ธันวาคม 2563 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นางมาตา แก้วเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยนายกิตติ วิชัยดิษฐ ประธานสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง เลขานุการสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นางพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี และนายอรรถพล พลวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชม นิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.13 (พ.ศ. 2561 – 2563) ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน

ติดต่อเรา