การประชุมปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ประจำปี 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ประจำปี 2565 โดยมีบุคลากรของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  และบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ติดต่อเรา