การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.เขต13 (ตรัง-กระบี่) ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

นายธัชชเวชช์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง-กระบี่) ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา