การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้เป็น ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

    วันที่  9  กุมภาพันธ์   2565    นายปราโมทย์  สุทธิรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ  เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้เป็น ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ณ   ห้องโสตลีลาวดี   โรงเรียนวังวิเศษ  

  • 9 กพ. ประเมินผอ คศ.4-3e478d90
    9 กพ. ประเมินผอ คศ.4-3e478d90
ติดต่อเรา