การประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผอ.สมชาย อินทรโชติ

25 พฤศจิกายน 2564  :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  พร้อมด้วยนายมนทิพย์  ทรงกิติพิศาล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ  และนายสมปอง ห่วงจริง  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา นายสมชาย อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  ณ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา