ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 4 ทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม “การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 4 ทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อเรา