การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

<หนังสือ>

แบบคำร้องขอย้าย (PDF)

 

แบบคำร้องขอย้าย (WORD)

 

บัญชีรายละเอียดตัวชี้วัด (PDF)

 

บัญชีรายละเอียดตัวชี้วัด (WORD)

 

ติดต่อเรา