การสอบ IJSO ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20

วันที่ 22 มกราคม 2566 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th IJSO) ณ สนามสอบโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

                   มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th IJSO) โดยแบ่งเป็น 2 สนามสอบ ได้แก่ จังหวัดตรัง ใช้สนามสอบโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  และจังหวัดกระบี่ ใช้สนามสอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

                   ทั้งนี้ นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ได้มอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th IJSO) ณ สนามสอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่

ภาพ : https://photos.app.goo.gl/gnFBAjRQUMbeQwvW6

ติดต่อเรา