โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ได้ดำเนินการจัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน

    ติดต่อเรา