กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดโรงเรียนสภาราชินี 2

โรงเรียนสภาราชินี 2 ภายใต้การบริหารงานของ นายยงยุทธ ปูขาว

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรม ทำความดี ฉลอง 25 ปี สภาราชินี 2 “บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนสภาราชินี 2 อ.เมือง จ.ตรัง

ติดต่อเรา