โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จัดกิจกรรมส่งมอบและรับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 มกราคม 2564 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จัดกิจกรรมส่งมอบและรับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการส่งมอบธงโรงเรียนจากคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 สู่คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

  • 25-01-64-01-337b2b7f
    25-01-64-01-337b2b7f
    ส่งมอบธงโรงเรียน
    ส่งมอบธงโรงเรียน
ติดต่อเรา