ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนและครูสายวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

ติดต่อเรา