ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ในนามนักกีฬาจังหวัดตรัง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ในนามนักกีฬาจังหวัดตรัง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนักกีฬาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้
๑.นายถิรเมธ เก้าเอี้ยน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทฟรีสไตล์- ชาย รุ่นน้ำหนัก ๔๕ กก. รุ่นอายุ ๑๗ ปี
๒.นายสุรภัทร ทรงพิมพ์ไทย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทเกรกโก – โรมัน – ชาย รุ่นน้ำหนัก ๙๗ กก. รุ่นอายุ ๒๐ ปี
๓.นายนนทนพงศ์ วงศ์ดี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทเกรกโก – โรมัน – ชาย รุ่นน้ำหนัก ๕๐ กก. รุ่นอายุ ๒๐ ปี
๔.นายศิระพงษ์ ช่วยสง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทเกรกโก – โรมัน – ชาย รุ่นน้ำหนัก ๖๐ กก. รุ่นอายุ ๒๐ ปี
๕.นายอติรุจ แซ่โค้ว ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทเกรกโก – โรมัน – ชาย รุ่นน้ำหนัก ๖๓ กก. รุ่นอายุ ๒๐ ปี การแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
๖.รางวัลคะแนนรวมทีมมวยปล้ำสูงสุด รุ่นอายุไม่เกิน ๒๐ ปี ประเภทเกรกโก – โรมัน
  • 42.มวยปล้ำระดับประเทศ-2350e2c9
    42.มวยปล้ำระดับประเทศ-2350e2c9
ติดต่อเรา