ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ในนามนักกีฬาจังหวัดตรัง เข้าร่วมการแข่งขันศิษย์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ “พัทลุงเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ในนามนักกีฬาจังหวัดตรัง เข้าร่วมการแข่งขันศิษย์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ “พัทลุงเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ จังหวัดพัทลุง โดยนักกีฬาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้
๑.นายสุรภัทร ทรงพิมพ์ไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ประเภทเกรกโก-โรมัน รุ่นน้ำหนัก ๑๑๐ กิโลกรัม
๒.นายศิวะพงษ์ ช่วยสง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทฟรีสไตล์ (ชาย) รุ่นน้ำหนัก ๕๕ กิโลกรัม
  • 61-ec2fc2ee
    61-ec2fc2ee
ติดต่อเรา