ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 พร้อมรับเงินรางวัล 9,000 บาท ได้แก่

นางสาวกฤติมา นาคพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นางสาวธนสร ตะบูนพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นางสาวเกศกนก รักราวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูที่ปรึกษา : นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา