โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญสุดา จิตรบุญ ได้รับรางวัล”เหรียญทองอันดับที่1″ระดับชาติ

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญสุดา จิตรบุญ ได้รับรางวัล”เหรียญทองอันดับที่1″ระดับชาติ ในการประกวดการขับร้อง จัดโดยวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาล้ยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระด้าติ “เสริมสร้างประสบการณ์ สืบสาน สังคีตศิลป์ไทย”

 

    ติดต่อเรา