ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุ ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุ ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา