ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคาร 1.เด็กชายคุณากร เก้าเอี้ยน 2.เด็กชายปกรณ์ แกนอินทร์ 3.เด็กชายสิรภัทร เจริญสิทธิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นม.1-ม.3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคาร
1.เด็กชายคุณากร เก้าเอี้ยน
2.เด็กชายปกรณ์ แกนอินทร์
3.เด็กชายสิรภัทร เจริญสิทธิ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นม.1-ม.3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

    ติดต่อเรา