ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคาร 1.นายชัยวุฒิ เอียดเกลี้ยง 2.นายพัสกร ดีเลียบ 3.นายสมศักดิ์ ไหมดำ ชนะเลิศ การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นม.4-ม.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคาร
1.นายชัยวุฒิ เอียดเกลี้ยง
2.นายพัสกร ดีเลียบ
3.นายสมศักดิ์ ไหมดำ
ชนะเลิศ การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นม.4-ม.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

  • 9413DE70-520C-479F-B495-8DD5C464ED50
    9413DE70-520C-479F-B495-8DD5C464ED50
ติดต่อเรา