ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุชิต พงค์เกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ________ วันที่ 17 มกราคม 2566 นายอนุชิต พงค์เกื้อ เข้ารับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 67 ซึ่งเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”เป็นเครื่องหมายที่มอบให้แก่ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เสริมสร้างศรัทธาความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีกับเพื่อนร่วมวิชาชีพและคนในสังคม

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุชิต พงค์เกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ________ วันที่ 17 มกราคม 2566 นายอนุชิต พงค์เกื้อ เข้ารับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 67 ซึ่งเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”เป็นเครื่องหมายที่มอบให้แก่ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เสริมสร้างศรัทธาความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีกับเพื่อนร่วมวิชาชีพและคนในสังคม

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุชิต พงค์เกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
________

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายอนุชิต พงค์เกื้อ เข้ารับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 67 ซึ่งเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”เป็นเครื่องหมายที่มอบให้แก่ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เสริมสร้างศรัทธาความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีกับเพื่อนร่วมวิชาชีพและคนในสังคม

  • 368C7299-B4EE-4C3E-9A61-7D99C6B4E5C7
    368C7299-B4EE-4C3E-9A61-7D99C6B4E5C7
ติดต่อเรา