คณะครูโรงเรียนวังวิเศษ ร่วมเดินทางไปส่งครูธัญญารัตน์ คงแก้ว ในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่ ร.ร.สภาราชินี 2

    วันที่ 29  มีนาคม  2565   ผู้อำนวยการ ปราโมทย์  สุทธิรักษ์   พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังวิเศษ ร่วมเดินทางไปส่งครูธัญญารัตน์ คงแก้ว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาการศาสตร์และเทคโนโลยี   ในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่ ร.ร.สภาราชินี 2  
    โรงเรียนวังวิเศษ  ขอขอบพระคุณในการต้อนรับอย่างดียิ่ง….

  • 29 มีค  ส่งครูอร-c672bae4
    29 มีค ส่งครูอร-c672bae4
ติดต่อเรา