คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวังวิเศษ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ

     นายปราโมทย์  สุทธิรักษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   และคณะครู    เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี    เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา   3  มิถุนายน   2565   ณ  ศาลาประชาคม  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

  • 3 มิ.ย.ถวายพระพร-bbb023c0
    3 มิ.ย.ถวายพระพร-bbb023c0
ติดต่อเรา